Wpływ chemicznych metod rekultywacji jezior na ramienice i inne makroglony

Rekultywacja jezior jest procesem, który ma na celu przywrócenie zdrowia i funkcjonowania zbiorników wodnych, które zostały zakłócone przez działalność ludzką lub naturalne procesy. Jednym z narzędzi używanych w tym procesie są metody chemiczne. Wprowadzanie różnych substancji chemicznych do środowiska jeziora ma za cel przede wszystkim kontrolę nad zakwitami sinic i glonów oraz redukcję nadmiernego ilości … Czytaj dalej

Zastosowanie TOC do analizy pozostałości materiałów pirotechnicznych opartych na heksogenie w próbkach środowiskowych

Materiały pirotechniczne, takie jak materiały wybuchowe czy środki zapalające, zawierają różnorodne związki chemiczne, które po detonacji mogą pozostawać w środowisku w postaci resztek czy pozostałości. Jednym z często używanych składników materiałów pirotechnicznych jest heksogen (znany też jako RDX) – wysoce energetyczny materiał wybuchowy. Monitoring i identyfikacja śladów tych związków w próbkach środowiskowych jest kluczowy z … Czytaj dalej

Adsorpcja jonów miedzi(II) na modyfikowanym sorbencie węglowym

Miedź jest jednym z pierwiastków, który, chociaż niezbędny dla funkcjonowania wielu procesów biologicznych w organizmach, w nadmiarze może powodować poważne problemy środowiskowe i zdrowotne. Skuteczne metody usuwania jonów miedzi(II) z wód są zatem niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi. Jednym z powszechnie stosowanych podejść jest adsorpcja na różnego rodzaju sorbentach, w tym … Czytaj dalej

Synteza i badanie fotostabilności kompozytów chitozanu i związków typu BODIPY dla potencjalnych aplikacji biomedycznych

W dobie rozwijającej się technologii medycznej coraz większe znaczenie zdobywają materiały, które można kontrolować i monitorować za pomocą światła. Jednym z kluczowych kierunków badań jest synteza i badanie właściwości fotostabilnych kompozytów, które mogą być użyteczne w różnorodnych zastosowaniach biomedycznych. W tym kontekście kompozyty oparte na chitozanie i związkach typu BODIPY stały się szczególnie interesujące. Chitozan, … Czytaj dalej

pH-Inteligentne materiały na bazie skrobi dla selektywnego dostarczania leków z grupy cytostatyków

W erze medycyny personalizowanej poszukiwane są skuteczne metody dostarczania leków w sposób selektywny do miejsc chorych w organizmie, minimalizując przy tym skutki uboczne dla zdrowych tkanek. Jednym z obiecujących podejść w tym zakresie jest wykorzystanie materiałów „inteligentnych”, które zmieniają swoje właściwości w odpowiedzi na specyficzne warunki środowiska, takie jak temperatura, stężenie jonów czy pH. Nowoczesne … Czytaj dalej

Wpływ analogów adenozyno-5’-difosforanów na aktywność katalityczną ludzkiej kinazy adenylanowej

Ludzka kinaza adenylanowa jest kluczowym enzymem odpowiedzialnym za konwersję adenozyno-5′-monofosforanu (AMP) do adenozyno-5′-difosforanu (ADP) przy jednoczesnym wykorzystaniu cząsteczki trifosforanu adenozyny (ATP). Biorąc pod uwagę centralne znaczenie tego enzymu w cyklach energetycznych komórki, zrozumienie mechanizmów jego regulacji oraz możliwości modyfikacji aktywności jest kluczowe dla różnych dziedzin nauk biomedycznych. W ciągu ostatnich dekad prowadzone były liczne badania … Czytaj dalej

Polifosforany dinukleozydów jako inhibitory ludzkiej kinazy adenylanowej

Ludzka kinaza adenylanowa (także nazywana adenylanato-kinazą) to enzym odpowiedzialny za katalizę reakcji przekształcania AMP (monofosforan adenozyny) w ADP (difosforan adenozyny) przy jednoczesnym zużyciu ATP (trifosforan adenozyny) i tworzeniu AMP. Biorąc pod uwagę kluczową rolę tego enzymu w utrzymaniu równowagi energetycznej komórek, jego inhibicja ma potencjał terapeutyczny, zwłaszcza w kontekście różnych zaburzeń metabolicznych. Polifosforany dinukleozydów to … Czytaj dalej