Obraz kobiety w reklamie ‒ analiza zawartości wybranych przykładów reklam audiowizualnych

5/5 - (1 vote)

Reklamy audiowizualne są potężnym narzędziem komunikacji, mającym duży wpływ na społeczeństwo. Zmieniając się z czasem, reklamy nie tylko oddają zmiany społeczne, ale również wpływają na te zmiany. W związku z tym, obraz kobiety w reklamie stanowi fascynujący temat do analizy.

Reklamy od wieków portretowały kobiety w różnych rolach, często pokazując je w stereotypowy sposób. Przykładem mogą być reklamy z lat 50. i 60., które często przedstawiały kobiety jako gospodynie domowe, które troszczą się o swoje rodziny i domy. Takie reklamy np. detergentów czy sprzętu AGD często pokazywały kobiety, które były szczęśliwe i spełnione dzięki wykonywaniu tych obowiązków.

W miarę jak społeczeństwo i kultura ewoluowały, tak samo robił obraz kobiety w reklamie. Reklamy zaczęły pokazywać kobiety pracujące poza domem, zajmujące stanowiska kierownicze, a nawet biorące udział w sportach ekstremalnych. Taki wizerunek zaczął pojawiać się w reklamach np. kosmetyków, odzieży czy sprzętu sportowego.

Dziś widzimy znacznie większą różnorodność w portretach kobiet w reklamach, które nie tylko odzwierciedlają zmiany społeczne, ale również odzwierciedlają różne aspekty tożsamości kobiet, takie jak rasa, wiek, klasa, seksualność i niepełnosprawność. Przykładem takiego podejścia mogą być kampanie Dove, które od lat starają się przeciwdziałać stereotypom i pokazać kobiety w różnorodny, autentyczny sposób.

Jednak mimo tych pozytywnych zmian, stereotypy nadal są obecne w reklamach. Nadal zbyt często kobiety są przedstawiane jako obiekty seksualne, co podkreśla kampania #WomenNotObjects, która zwraca uwagę na seksualizację kobiet w reklamie. Takie podejście nie tylko wpływa negatywnie na postrzeganie kobiet, ale również na ich samoocenę i poczucie wartości.

Analizując te przykłady, można zauważyć, że obraz kobiety w reklamie audiowizualnej jest złożony i ewoluujący. Reklamy są odzwierciedleniem kultury i społeczeństwa, ale również mają wpływ na kształtowanie tych aspektów. Dlatego tak ważne jest, aby twórcy reklam byli świadomi swojego wpływu i starali się tworzyć reklamy, które szanują i celebrują różnorodność kobiecej tożsamości.

image_pdf