Aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z autyzmem

Osoby z autyzmem często borykają się z problemami w integracji społecznej i zawodowej, co prowadzi do ich wykluczenia z życia społecznego i zawodowego. Jednym z wyzwań, przed którym stoją osoby z autyzmem, jest znalezienie swojego miejsca w społeczeństwie oraz uzyskanie możliwości rozwoju zawodowego. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem jest ważnym tematem, ponieważ osoby … Czytaj dalej