Analiza strategiczna działalności przedsiębiorstwa

Analiza strategiczna jest procesem oceny aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenia jego przyszłych kierunków rozwoju. Dzięki analizie strategicznej przedsiębiorstwo może lepiej zrozumieć swoją pozycję na rynku, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, a także określić szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia. Analiza strategiczna składa się z kilku etapów: Analiza otoczenia zewnętrznego Pierwszym etapem analizy strategicznej jest … Czytaj dalej