Bioróżnorodność dużych aglomeracji: Wybrane aspekty i wyzwania

Wprowadzenie Bioróżnorodność odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu ekosystemów na całym świecie, wpływając na stabilność ekologiczną, zdolność do samoregulacji oraz dostarczanie usług ekosystemowych, takich jak produkcja tlenu, rozkład substancji organicznych czy kontrola populacji szkodników. Duże aglomeracje miejskie stanowią zarówno wyzwanie, jak i szansę dla ochrony bioróżnorodności. W niniejszym referacie przedstawimy wybrane aspekty bioróżnorodności w dużych aglomeracjach … Czytaj dalej