Charakterystyka audytów wewnętrznych systemów zarządzania

Audyt wewnętrzny systemów zarządzania jest procesem oceny i weryfikacji zgodności z wymaganiami normy, procedur i standardów jakości, przeprowadzanym przez personel przedsiębiorstwa lub zewnętrznych audytorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Audyt wewnętrzny systemów zarządzania ma na celu ocenę skuteczności systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa i wskazanie obszarów, które wymagają usprawnienia lub poprawy. Charakterystyka audytów wewnętrznych systemów zarządzania: Niezależność … Czytaj dalej