„Brudna bomba” – realne zagrożenie dla polskiego społeczeństwa, czy narzędzie walki psychologicznej?

Wstęp „Brudna bomba” to potoczne określenie urządzenia mającego na celu rozprzestrzenianie substancji radioaktywnych za pomocą konwencjonalnych materiałów wybuchowych. W przeciwieństwie do broni jądrowej, „brudna bomba” nie wywołuje reakcji łańcuchowej, a jej destrukcyjne działanie wynika głównie z wybuchu oraz skażenia radioaktywnego. W kontekście międzynarodowej polityki bezpieczeństwa, istotne jest zrozumienie, czy „brudna bomba” stanowi realne zagrożenie dla … Czytaj dalej