Etyka a płeć. Problem etycznego wymiaru płci w odniesieniu do znanych koncepcji filozoficznych

Wstęp Kwestia płci odgrywa istotną rolę w życiu społecznym i ma również istotne implikacje etyczne. W niniejszym referacie zostanie przedstawiony problem etycznego wymiaru płci w odniesieniu do znanych koncepcji filozoficznych, takich jak egalitaryzm, liberalizm czy feminizm. Rozważane będą zarówno kwestie równości płci, jak i aspekty związane z tożsamością płciową. Egalitaryzm i równość płci Egalitaryzm to … Czytaj dalej