Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe (EPS) to dokument ustanowiony przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., które wprowadza wspólne przepisy dotyczące jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz akceptacji i wykonania dokumentów urzędowych w sprawach spadkowych, a także stworzenie EPS. Celem tego rozporządzenia jest ułatwienie obrotu prawnego w … Czytaj dalej