Terroryzm, jako przestępstwo z nienawiści

Wstęp Terroryzm, będący jednym z najbardziej drastycznych rodzajów przestępstw, stanowi poważne zagrożenie dla społeczeństwa i międzynarodowej stabilności. Przestępstwa z nienawiści, choć różnią się od terroryzmu w zakresie skali i motywacji, także wywierają wpływ na jednostki, społeczności oraz ogólne poczucie bezpieczeństwa. Celem tego referatu jest zbadanie terroryzmu jako przestępstwa z nienawiści, omówienie cech wspólnych dla obu … Czytaj dalej