Korzystanie ze środków odurzających w opiniach uczniów źle uczących się i dobrze uczących się

Wstęp Korzystanie ze środków odurzających przez młodzież jest niepokojącym zjawiskiem społecznym, które może wpłynąć na ich zdrowie, rozwój i osiągnięcia edukacyjne. W niniejszym referacie porównane zostaną opinie uczniów źle uczących się i dobrze uczących się na temat używania środków odurzających, aby zrozumieć różnice w postrzeganiu tego zagadnienia przez obie grupy. Opinie uczniów źle uczących się … Czytaj dalej