Kultura organizacyjna jako narzędzie kreacji wizerunku organizacji

Wstęp Współczesne organizacje coraz częściej zdają sobie sprawę z kluczowej roli kultury organizacyjnej w kształtowaniu swojego wizerunku. Kultura organizacyjna, obejmująca wartości, normy, przekonania i zachowania, które wpływają na sposób funkcjonowania i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, może być istotnym narzędziem budowania wizerunku i kreowania pozytywnego odbioru organizacji przez interesariuszy. W niniejszym referacie zostaną omówione aspekty kultury … Czytaj dalej