Metody strategicznej diagnozy otoczenia i przedsiębiorstwa

Metody strategicznej diagnozy otoczenia i przedsiębiorstwa są kluczowe dla opracowania skutecznej strategii. Pozwalają one na zidentyfikowanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz określenie jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Poniżej przedstawiamy kilka metod, które mogą zostać wykorzystane w procesie strategicznej diagnozy. Analiza SWOT – jest to metoda, która pozwala na … Czytaj dalej