Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne – problemy resocjalizacji i rewalidacji

I. Wstęp Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne to zjawiska, które wywierają negatywny wpływ na funkcjonowanie jednostek i społeczności. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie istoty, przyczyn i skutków tych zjawisk oraz analiza możliwości resocjalizacji i rewalidacji osób dotkniętych tym problemem. II. Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne – definicje i rodzaje Nieprzystosowanie społeczne – jest to sytuacja, gdy jednostka … Czytaj dalej