Obrona Cywilna w świetle prawa krajowego i międzynarodowego

Wstęp Obrona cywilna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności oraz ochronie mienia przed skutkami klęsk żywiołowych, awarii technicznych, katastrof oraz innych zagrożeń, zarówno naturalnych, jak i wynikających z działalności człowieka. Obrona cywilna stanowi element polityki bezpieczeństwa państwa oraz systemu zarządzania kryzysowego. W świetle prawa krajowego i międzynarodowego, istnieją różnorodne regulacje dotyczące organizacji, funkcjonowania oraz … Czytaj dalej