Ocena (wybranych) zagrożeń na terenie powiatu/województwa (wybranego) w oparciu o statystyczną analizę danych ze zdarzeń historycznych

Wstęp W celu skutecznego zarządzania ryzykiem i planowania działań prewencyjnych na terenie powiatu/województwa (wybranego), kluczowe jest zrozumienie istniejących zagrożeń oraz analiza ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. W niniejszym referacie zostanie przeprowadzona ocena (wybranych) zagrożeń na terenie powiatu/województwa (wybranego) w oparciu o statystyczną analizę danych ze zdarzeń historycznych. Metodologia statystycznej analizy danych ze zdarzeń historycznych … Czytaj dalej