Oddziaływanie reklam telewizyjnych na zachowania konsumenckie dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp Reklamy telewizyjne mają znaczący wpływ na zachowania konsumenckie dzieci w wieku przedszkolnym, gdyż są one podatne na wpływy zewnętrzne i często nie rozróżniają między treściami reklamowymi a programami. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie wpływu reklam telewizyjnych na dzieci w wieku przedszkolnym oraz zaproponowanie działań, które mogą być podjęte przez rodziców i nauczycieli w celu … Czytaj dalej