Patologie społeczne a subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy X

Wstęp Patologie społeczne, takie jak przestępczość, uzależnienia, bezdomność czy przemoc domowa, wpływają na funkcjonowanie społeczności lokalnych, a w konsekwencji na subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. W niniejszym referacie zostanie przedstawione związki pomiędzy występowaniem patologii społecznych a subiektywnym poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców gminy X. I. Metodologia badania W celu zbadania subiektywnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy X oraz analizy … Czytaj dalej