Polityka personalna w znormalizowanych systemach zarządzania

Polityka personalna to zbiór zasad, wartości, procedur i praktyk, które określają sposób zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Polityka personalna ma na celu zapewnienie zgodności działań organizacji z jej strategią i celami oraz zapewnienie zadowolenia pracowników i efektywności organizacji. W znormalizowanych systemach zarządzania, takich jak ISO 9001, ISO 14001 czy ISO 45001, polityka personalna ma kluczowe … Czytaj dalej