Renaturyzacja rzek i cieków: znaczenie dla łączności przyrodniczej, przeciwdziałanie powodziom i tworzenie przestrzeni publicznych

Wstęp Renaturyzacja rzek i cieków wodnych to proces przywracania naturalnego ukształtowania i funkcjonowania ekosystemów wodnych. Renaturyzacja odgrywa kluczową rolę w ochronie środowiska, łączności przyrodniczej oraz zarządzaniu ryzykiem powodziowym. W niniejszym referacie omówimy znaczenie renaturyzacji dla łączności przyrodniczej, wpływ na zabezpieczenie przed powodzią oraz tworzenie nowych przestrzeni publicznych w miastach. Znaczenie renaturyzacji dla łączności przyrodniczej: Renaturyzacja … Czytaj dalej