Przemoc w rodzinie jako zjawisko patologii społecznej

Wstęp Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym, który dotyka wielu osób na całym świecie. Związana z naruszeniem praw człowieka, przemoc w rodzinie wpływa na zdrowie i dobrostan ofiar, prowadząc do długotrwałych skutków fizycznych i psychicznych. W niniejszym referacie omówione zostaną różne aspekty przemocy w rodzinie jako zjawiska patologii społecznej, w tym jej przyczyny, skutki … Czytaj dalej