Przestępczość i resocjalizacja kobiet osadzonych w zakładzie karnym

Wstęp Przestępczość kobiet stanowi istotny problem społeczny, a ich resocjalizacja wymaga szczególnego podejścia. W niniejszym referacie omówimy przestępczość kobiet oraz proces resocjalizacji osadzonych w zakładach karnych, zwracając uwagę na specyfikę tego procesu, potrzeby kobiet osadzonych oraz wyzwania, jakie stawiają one przed systemem penitencjarnym. I. Przestępczość kobiet – charakterystyka Struktura przestępstw Przestępstwa popełniane przez kobiety często … Czytaj dalej