Przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce

W Polsce, przygotowanie podmiotów odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej odbywa się na wielu poziomach. Głównymi instytucjami odpowiedzialnymi za koordynację działań są Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz służby specjalne. Oprócz tego, przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej obejmuje również działania podejmowane przez samą infrastrukturę krytyczną, sektor prywatny oraz lokalne władze. Opracowanie strategii, planów … Czytaj dalej