Przygotowanie skazanych do życia po opuszczeniu zakładu karnego

Przygotowanie skazanych do życia po opuszczeniu zakładu karnego jest jednym z najważniejszych elementów procesu resocjalizacji. Celem tego procesu jest przywrócenie skazanemu funkcjonowania w społeczeństwie i zapobieżenie powrotowi do przestępczości. Skazani opuszczający zakład karny często borykają się z licznymi trudnościami związanymi z powrotem do normalnego życia. Mogą one wynikać z braku umiejętności radzenia sobie w codziennych … Czytaj dalej