Resocjalizacja jako następstwo przemiany duchowej człowieka

Wstęp Resocjalizacja jest procesem mającym na celu przywrócenie osób społecznie niedostosowanych do życia społecznego, poprzez kształtowanie postaw, zachowań i wartości, które pozwalają im ponownie funkcjonować jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa. Proces ten obejmuje różnorodne metody i narzędzia, które mają wpływ na duchową, psychiczną i emocjonalną przemianę człowieka. W niniejszym referacie zostanie przedstawione, jak resocjalizacja może być … Czytaj dalej