Stres w organizacji według modelu transakcyjnego

Model transakcyjny, stworzony przez Richarda Lazarusa i Susan Folkman, jest jednym z najważniejszych modeli teoretycznych, który pomaga zrozumieć i zarządzać stresem w organizacji. Według tego modelu, stres w organizacji wynika z transakcji między jednostką a otoczeniem, w której jednostka ocenia sytuację jako przekraczającą jej zdolności do radzenia sobie. Model transakcyjny zakłada, że procesy poznawcze odgrywają … Czytaj dalej