Terapia dzieci z wadami wrodzonymi w logopedii

Wstęp Wady wrodzone to różnorodna grupa zaburzeń, które występują u dzieci od momentu urodzenia. Mogą one wpływać na funkcjonowanie narządów, układów oraz rozwój mowy i języka. W przypadku dzieci z wadami wrodzonymi, terapia logopedyczna odgrywa kluczową rolę w wspieraniu ich rozwoju komunikacyjnego i społecznego. W niniejszym referacie omówione zostaną podstawowe aspekty terapii logopedycznej dzieci z … Czytaj dalej