Wykluczenie, marginalizacja ze względu na niepełnosprawność, inność, niejednoznaczność, unikalność

Wykluczenie i marginalizacja osób z niepełnosprawnościami są poważnymi problemami społecznymi, które mają swoje źródło w utrwalonych stereotypach, braku świadomości i niewłaściwym podejściu do różnorodności. Osoby z niepełnosprawnościami często doświadczają wykluczenia, marginalizacji i dyskryminacji ze względu na swoją inność, niejednoznaczność i unikalność, co prowadzi do utrudnień w ich codziennym funkcjonowaniu, integracji społecznej i jakości życia. Inność … Czytaj dalej