Wolność od religii

Wstęp Wolność od religii jest fundamentalnym prawem człowieka, które gwarantuje jednostce możliwość wyboru swojego światopoglądu oraz swobodne wyrażanie swoich przekonań. W kontekście wolności religijnej, wolność od religii oznacza prawo do życia bez narzucania sobie czy innym pewnych przekonań religijnych lub do wyznawania agnostycyzmu lub ateizmu. W niniejszym eseju zostaną omówione znaczenie wolności od religii, jej … Czytaj dalej