Współczesne podejście do zjawiska bezdomności jako procesu marginalizacji społecznej

Wstęp Bezdomność to złożone zjawisko społeczne, które dotyczy osób pozbawionych stałego miejsca zamieszkania lub niestabilnego, adekwatnego schronienia. Współczesne podejście do bezdomności uwzględnia nie tylko brak dachu nad głową, ale również proces marginalizacji społecznej, który prowadzi do wykluczenia z życia społecznego, ekonomicznego i kulturowego. W niniejszym referacie omówimy to podejście, analizując przyczyny, skutki oraz strategie zaradcze … Czytaj dalej