Wykorzystanie metod matrycowych na potrzeby procesu zarządzania kryzysowego na przykładzie awarii elektrowni jądrowej

Wstęp Zarządzanie kryzysowe to proces koordynacji działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak katastrofy naturalne, awarie techniczne czy ataki terrorystyczne. W celu efektywnego zarządzania kryzysem konieczne jest zastosowanie różnych narzędzi i technik, które pomogą w identyfikacji zagrożeń, ocenie ryzyka, opracowaniu strategii reagowania i monitorowaniu sytuacji. Jednym z takich narzędzi są metody matrycowe, … Czytaj dalej