Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym i klasach I-III

Wstęp Zachowania agresywne stanowią jeden z ważnych problemów, z którymi borykają się dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I-III. Agresja może przybierać różne formy, takie jak agresja fizyczna, werbalna czy emocjonalna. W niniejszym referacie omówimy przyczyny, objawy oraz możliwe metody radzenia sobie z agresją u dzieci w młodszym wieku szkolnym. I. Przyczyny zachowań agresywnych … Czytaj dalej