Zachowania agresywne wśród dzieci w klasach VII-VIII

Wstęp Zachowania agresywne wśród dzieci w wieku szkolnym stanowią poważny problem społeczny i edukacyjny. W przypadku uczniów w klasach VII-VIII, kiedy młodzi ludzie wkraczają w okres dojrzewania, mogą występować szczególne trudności związane z kontrolą emocji i zachowań agresywnych. W niniejszym referacie przedstawione zostaną przyczyny, objawy oraz metody radzenia sobie z problemem agresji wśród dzieci w … Czytaj dalej