Zagadnienie autonomii pracowników

Autonomia pracowników to pojęcie, które odnosi się do stopnia swobody, jaką pracownicy mają w wykonywaniu swoich zadań bez konieczności stałego nadzoru ze strony kierownictwa lub menedżerów. W dzisiejszych czasach autonomia pracowników stała się jednym z kluczowych elementów kultury organizacyjnej, a jej znaczenie wzrasta z dnia na dzień. W niniejszej pracy zostaną omówione zalety i wady … Czytaj dalej