Zielone mosty i przepusty dla zwierząt – znaczenie, historia, typologia i ograniczenia

Wstęp Zielone mosty i przepusty dla zwierząt odgrywają kluczową rolę w ochronie środowiska i zachowaniu bioróżnorodności. Są to konstrukcje budowlane, które umożliwiają zwierzętom bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy różnymi obszarami ich siedlisk. W niniejszym referacie zostaną omówione: znaczenie tych konstrukcji, historia ich powstawania, typologia, zasady konstrukcji oraz ograniczenia użytkowania zielonych mostów przez człowieka. Znaczenie dla zachowania … Czytaj dalej