Zjawisko agresji wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym

Wstęp Agresja wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym stanowi poważny problem społeczny i edukacyjny, który może wpłynąć na rozwój jednostki oraz kształtowanie jej zachowań i relacji z innymi ludźmi. W referacie tym zostanie przedstawiona analiza przyczyn, form, skutków i możliwych strategii radzenia sobie z agresją wśród uczniów w wieku szkolnym. Definicja agresji Agresja jest to … Czytaj dalej