Zjawisko cyberprzemocy a środowisko szkolne

Zjawisko cyberprzemocy, czyli stosowanie przemocy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet czy telefonia komórkowa, stało się poważnym problemem we współczesnym społeczeństwie. Szczególnie narażone na cyberprzemoc są dzieci i młodzież, które często korzystają z technologii w codziennym życiu. W związku z tym, środowisko szkolne pełni ważną rolę w rozpoznawaniu, przeciwdziałaniu i edukacji na temat … Czytaj dalej