Etyka zawodu sędziego – wybrane zagadnienia

Wstęp Sędzia, będąc kluczową postacią w systemie sądownictwa, jest zobowiązany do przestrzegania najwyższych standardów etycznych. Etyka zawodu sędziego jest szczególnie istotna ze względu na ważną rolę, jaką sędzia pełni w społeczeństwie – interpretuje prawo, rozstrzyga spory i wymierza sprawiedliwość. W niniejszym referacie skoncentrujemy się na wybranych zagadnieniach etyki zawodu sędziego: niezawisłości, bezstronności, integralności oraz tajemnicy … Czytaj dalej