Granice działań marketingowych w działalności klubów fitness w świetle prawa polskiego

Najważniejsze kwestie dla opisu funkcjonowania klubów fitness, wynikające z przeglądu literatury na ten temat, dotyczą jakości usług, obsługi klienta i zarządzania marką. Sam problem związany z klientami klubów może być sprecyzowany poprzez kwestie związane z zachowaniem, osiągniętym zadowoleniem i lojalnością klientów, co również stwarza konieczność analizy możliwości wdrożenia innowacji i niezbędnych działań organizacyjnych. Jednocześnie podkreśla … Czytaj dalej

Funkcjonowanie dzieci z rodzin alkoholowych w świetlicy środowiskowej

Funkcjonowanie dzieci z rodzin alkoholowych stanowi wyzwanie nie tylko dla samego dziecka, ale również dla otaczającego je środowiska. Świetlica środowiskowa pełni w takim przypadku niezwykle ważną rolę, stanowiąc miejsce wsparcia, stabilizacji oraz bezpieczeństwa. Jest to przestrzeń, która może pozytywnie wpłynąć na rozwój i funkcjonowanie takiego dziecka, ale także przynieść szereg wyzwań dla personelu środowiskowego. Charakterystyka … Czytaj dalej

Marketing religijny

Wprowadzenie Marketing religijny jest specyficznym obszarem marketingu, który dotyczy promocji idei, wartości, przekonań i usług związanych z wiarą i praktykami religijnymi. W ramach marketingu religijnego organizacje religijne, takie jak kościoły, związki wyznaniowe czy organizacje duchowe, dążą do przekazania swojej misji, przyciągnięcia nowych wiernych, utrzymania lojalności obecnych członków i wzmocnienia ich zaangażowania. Przedstawiam analizę marketingu religijnego … Czytaj dalej

Marketing polityczny w prezydenckich kampaniach wyborczych

Marketing polityczny odgrywa kluczową rolę w kampaniach wyborczych prezydenckich. Jest to strategia mająca na celu budowanie wizerunku kandydata, przekazywanie jego przesłania, zdobywanie poparcia społecznego i przekonanie wyborców do oddania na niego swojego głosu. Przedstawiam analizę marketingu politycznego w prezydenckich kampaniach wyborczych bez użycia numerowań i wypunktowań. W prezydenckich kampaniach wyborczych marketing polityczny obejmuje szeroki zakres … Czytaj dalej

Marketing miast

Marketing miast to strategia, która ma na celu promowanie miasta jako atrakcyjnego miejsca do życia, pracy, turystyki i inwestycji. Marketing miast jest szczególnie istotny w kontekście rosnącej konkurencji między miastami na całym świecie, które starają się przyciągnąć mieszkańców, turystów, przedsiębiorstwa i inwestorów. Przedstawiam analizę marketingu miast bez użycia numerowań i wypunktowań. Marketing miast koncentruje się … Czytaj dalej

Marketing partyzancki – na przykładzie polskich przedsiębiorstw

Marketing partyzancki, znany również jako marketing ambushowy, to strategia marketingowa, w której przedsiębiorstwa wykorzystują kreatywne i nietypowe metody promocji, aby zdobyć uwagę i zainteresowanie konsumentów, często bez konieczności dużych inwestycji finansowych. Przedstawiam analizę marketingu partyzanckiego na przykładzie polskich przedsiębiorstw bez użycia numerowań i wypunktowań. W Polsce istnieje wiele przykładów udanego marketingu partyzanckiego, który pomógł przedsiębiorstwom … Czytaj dalej

Marka kraju jako istotny element dokonywania wyborów przez konsumentów

Marka kraju odgrywa istotną rolę w procesie dokonywania wyborów przez konsumentów. Marka kraju to pojęcie, które odnosi się do sposobu, w jaki kraj jest postrzegany przez społeczność międzynarodową. Wizerunek kraju, jego wartości, kultura, innowacje, jakość produktów czy atrakcyjność turystyczna to wszystko składniki, które kształtują markę kraju. Przedstawiam analizę roli marki kraju jako istotnego elementu dokonywania … Czytaj dalej