Parataryfowe i pozataryfowe środki ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Parataryfowe i pozataryfowe środki ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej są ważnymi narzędziami stosowanymi w celu regulacji handlu między państwami członkowskimi UE. Mają na celu ochronę producentów, konsumentów i konkurencji, a także promowanie równowagi handlowej i zapobieganie nieuczciwym praktykom handlowym. Poniżej przedstawiam szeroko zakrojony opis tych środków: Taryfy celne: Taryfy celne są tradycyjnym parataryfowym środkiem ochrony … Czytaj dalej