Programy komputerowe w bibliotekach w 1. dekadzie XXI wieku

W pierwszej dekadzie XXI wieku obserwowaliśmy znaczące zmiany w środowisku bibliotecznych systemów informatycznych. Wprowadzenie nowych technologii, rozwój Internetu oraz digitalizacja zasobów spowodowały, że biblioteki zaczęły intensywnie korzystać z różnorodnych programów komputerowych, które wspierały ich działalność na wielu płaszczyznach. 1. Systemy zarządzania biblioteką (LMS – Library Management Systems): Wiodącymi systemami były m.in. Aleph, Koha, Horizon czy … Czytaj dalej

Funkcjonowanie biblioteki publicznej w środowisku wiejskim

Wstęp Biblioteki publiczne pełnią kluczową rolę w społeczeństwie, dostarczając informacje, kulturę i edukację. W środowisku wiejskim ich rola jest szczególnie ważna, ponieważ często stanowią jedno z nielicznych miejsc, gdzie lokalna społeczność ma dostęp do wiedzy i kultury. Oto jak funkcjonują biblioteki publiczne na terenach wiejskich. 1. Znaczenie i funkcje: Biblioteki na wsi odgrywają wieloraką rolę. … Czytaj dalej

Format rekordu bibliograficznego jako podstawa przetwarzania informacji w katalogach komputerowych

Bibliotekoznawstwo, jako dziedzina zajmująca się gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji, stale podlega ewolucji, zwłaszcza w kontekście rozwijających się technologii. Jednym z kluczowych aspektów współczesnego bibliotekoznawstwa jest cyfryzacja procesów katalogowania, co umożliwia szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie informacji. W centrum tego procesu znajduje się format rekordu bibliograficznego, który pełni kluczową rolę w katalogach komputerowych. Definicja … Czytaj dalej

Niestandardowe akcje promocyjne wydawnictw książkowych

W obliczu zalewu informacji i możliwości, które niesie ze sobą cyfrowa era, wydawnictwa książkowe muszą być coraz bardziej kreatywne w swoich działaniach promocyjnych, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych czytelników. Niestandardowe akcje promocyjne stają się coraz bardziej popularne jako sposób na wyróżnienie się na tle konkurencji. Jednym z przykładów takiej nietypowej strategii promocyjnej było wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości … Czytaj dalej