Społeczeństwo obywatelskie i sfera publiczna

Społeczeństwo obywatelskie i sfera publiczna to dwa pojęcia ściśle ze sobą powiązane, odgrywające ważną rolę w procesie demokratyzacji i rozwoju społecznym. Społeczeństwo obywatelskie Społeczeństwo obywatelskie to sfera życia społecznego, która stanowi odrębną przestrzeń od sfery państwowej i prywatnej. Wspiera rozwój demokracji, uznając za najważniejszą wartość równość, wolność i solidarność. Społeczeństwo obywatelskie to zbiór organizacji pozarządowych, … Czytaj dalej