Standardy zarządzania ciągłością działalności organizacji

Standardy zarządzania ciągłością działalności organizacji (ang. Business Continuity Management – BCM) to zbiór norm i procedur, które pomagają organizacjom zapobiegać, przygotowywać się oraz odpowiadać na sytuacje kryzysowe, takie jak awarie techniczne, incydenty bezpieczeństwa, katastrofy naturalne, czy pandemie. Celem BCM jest zapewnienie, że organizacje będą w stanie kontynuować swoją działalność w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń lub … Czytaj dalej