Strategie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Wstęp Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR – Corporate Social Responsibility) odnosi się do dobrowolnego podejmowania przez organizacje działań związanych z troską o społeczne, etyczne i środowiskowe aspekty prowadzonej działalności. CSR jest coraz częściej postrzegany jako kluczowy element strategii przedsiębiorstw, który może przyczynić się do zwiększenia ich konkurencyjności, wizerunku i wartości rynkowej. W niniejszym referacie przedstawione zostaną … Czytaj dalej