Zagadnienie nieposłuszeństwa obywatelskiego

Nieposłuszeństwo obywatelskie to forma aktywnego sprzeciwu wobec nieuzasadnionych lub nieetycznych decyzji rządu lub innych władz. Polega na celowym łamaniu prawa przez obywateli w imię wyższych wartości, takich jak wolność, równość czy sprawiedliwość społeczna. Ten sposób sprzeciwu może przybierać różne formy, takie jak demonstracje, strajki, okupacje czy bojkoty. Nieposłuszeństwo obywatelskie jest związane z koncepcją prawa naturalnego, … Czytaj dalej