Analiza strategiczna działalności przedsiębiorstwa

5/5 - (1 vote)

Analiza strategiczna jest procesem oceny aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenia jego przyszłych kierunków rozwoju. Dzięki analizie strategicznej przedsiębiorstwo może lepiej zrozumieć swoją pozycję na rynku, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, a także określić szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia.

Analiza strategiczna składa się z kilku etapów:

  1. Analiza otoczenia zewnętrznego

Pierwszym etapem analizy strategicznej jest ocena otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa. W ramach analizy otoczenia zewnętrznego należy ocenić rynek, na którym działa przedsiębiorstwo oraz konkurencję, z którą musi się mierzyć. W ramach analizy otoczenia zewnętrznego warto też zwrócić uwagę na uwarunkowania makroekonomiczne, takie jak sytuacja polityczna, prawna czy ekonomiczna.

  1. Analiza otoczenia wewnętrznego

Drugim etapem analizy strategicznej jest ocena otoczenia wewnętrznego przedsiębiorstwa. W ramach analizy otoczenia wewnętrznego należy zwrócić uwagę na mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, tj. ocenić jego zasoby, kompetencje, produkty oraz markę.

  1. SWOT

Trzecim etapem analizy strategicznej jest połączenie wyników analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego w SWOT. SWOT to narzędzie, które pozwala na określenie sił, słabości, szans i zagrożeń przedsiębiorstwa. Dzięki SWOT przedsiębiorstwo może lepiej zrozumieć swoją pozycję na rynku i określić, jakie kroki należy podjąć, aby wykorzystać szanse i uniknąć zagrożeń.

  1. Analiza portfela produktów

Kolejnym etapem analizy strategicznej jest analiza portfela produktów. W ramach analizy portfela produktów przedsiębiorstwo ocenia swoje produkty pod kątem ich siły, rentowności oraz możliwości rozwoju. Dzięki analizie portfela produktów przedsiębiorstwo może określić, jakie produkty warto rozwijać, a które należy zastąpić nowymi.

  1. Analiza konkurencji

Ostatnim etapem analizy strategicznej jest analiza konkurencji. W ramach analizy konkurencji przedsiębiorstwo ocenia swoją pozycję na rynku w porównaniu z konkurentami. Dzięki analizie konkurencji przedsiębiorstwo może zidentyfikować mocne strony swoich konkurentów oraz wykorzystać ze swoich przewag konkurencyjnych.

Na podstawie wyników analizy strategicznej przedsiębiorstwo powinno opracować plan strategiczny, który określa kierunki rozwoju przedsiębiorstwa. Plan strategiczny powinien zawierać m.in. cele strategiczne przedsiębiorstwa, strategię marketingową, finansową oraz operacyjną, a także plan działań.

Opracowanie planu strategicznego to jedno, ale realizacja planu to drugie. Dlatego bardzo ważnym etapem jest implementacja planu strategicznego, czyli wdrożenie działań zaplanowanych w ramach planu strategicznego. Realizacja planu strategicznego wymaga zaangażowania całego zespołu oraz zarządzania procesem w sposób systematyczny i ciągły.

Ważnym elementem analizy strategicznej jest monitorowanie postępów realizacji planu strategicznego oraz ciągła aktualizacja planu w przypadku zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo powinno regularnie przeprowadzać analizę strategiczną, aby być w stanie reagować na zmiany w otoczeniu i wprowadzać odpowiednie korekty w planie strategicznym.

Podsumowując, analiza strategiczna jest kluczowym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa, które chce skutecznie zarządzać swoją działalnością oraz osiągnąć sukces na rynku. Analiza strategiczna pozwala na zidentyfikowanie sił, słabości, szans i zagrożeń przedsiębiorstwa, co umożliwia opracowanie planu strategicznego oraz jego skuteczną implementację.

image_pdf