Audyt wewnętrzny w doskonaleniu systemu zarządzania jakością

5/5 - (1 vote)

Audyt wewnętrzny jest jednym z narzędzi, które przedsiębiorstwo może wykorzystać w celu doskonalenia swojego systemu zarządzania jakością. Audyt wewnętrzny to proces oceny i weryfikacji zgodności z wymaganiami normy, procedur i standardów jakości, przeprowadzany przez personel przedsiębiorstwa lub zewnętrznych audytorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Cel audytu wewnętrznego

Celem audytu wewnętrznego jest ocena skuteczności systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa i wskazanie obszarów, które wymagają usprawnienia lub poprawy. Audyt wewnętrzny pozwala przedsiębiorstwu na identyfikację słabych punktów w systemie, które mogą prowadzić do niedociągnięć w jakości produktów lub usług oraz do strat finansowych.

Proces audytu wewnętrznego

Proces audytu wewnętrznego składa się z kilku etapów:

 1. Planowanie: w tym etapie określa się cel audytu, zakres, zasoby oraz harmonogram audytu.
 2. Przygotowanie: w tym etapie sporządza się listę kontrolną, która zawiera wymagania normy ISO 9001, procedury i standardy jakości, które zostaną poddane audytowi.
 3. Przeprowadzenie: w tym etapie przeprowadza się inspekcję systemu zarządzania jakością, aby sprawdzić, czy system spełnia wymagania jakościowe. W trakcie audytu są przeprowadzane rozmowy z pracownikami, analizowane dokumenty, przeprowadzane kontrole procesów i urządzeń, aby ocenić skuteczność systemu.
 4. Raportowanie: w tym etapie sporządza się raport z audytu, który zawiera informacje o znalezionych problemach oraz zalecenia dotyczące usprawnienia systemu. Raport z audytu jest przekazywany zarządowi przedsiębiorstwa oraz pracownikom, którzy są odpowiedzialni za wprowadzenie zaleceń w życie.

Warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością

Wyniki audytu wewnętrznego mogą być wykorzystane do wprowadzenia zmian w systemie zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością, które mogą wynikać z audytu wewnętrznego, obejmują:

 1. Usprawnienie procesów: przedsiębiorstwo może dokonać zmian w swoich procesach, aby zwiększyć efektywność i poprawić jakość produktów i usług.
 2. Poprawa dokumentacji: przedsiębiorstwo może wprowadzić zmiany w dokumentacji, aby zapewnić bardziej skuteczne i zrozumiałe procedury
 3. Szkolenie personelu: przedsiębiorstwo może zdecydować się na szkolenie swojego personelu w zakresie zarządzania jakością, aby poprawić skuteczność systemu.
 4. Usprawnienie monitorowania i pomiaru: przedsiębiorstwo może zdecydować się na wprowadzenie zmian w sposobie monitorowania i pomiaru wydajności swojego systemu zarządzania jakością.
 5. Poprawa ciągłego doskonalenia: przedsiębiorstwo może dokonać zmian w procesie ciągłego doskonalenia, aby osiągnąć lepsze wyniki finansowe i jakościowe.

Wnioski

Audyt wewnętrzny jest narzędziem, które pozwala przedsiębiorstwu na ocenę skuteczności swojego systemu zarządzania jakością oraz na identyfikację obszarów, które wymagają usprawnienia lub poprawy. Wyniki audytu wewnętrznego mogą być wykorzystane do wprowadzenia zmian w systemie zarządzania jakością, które prowadzą do osiągnięcia lepszej jakości produktów i usług oraz lepszych wyników finansowych. Aby zapewnić skuteczność audytu wewnętrznego, przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić audyt zgodnie z wymaganiami normy, procedur i standardów jakości oraz zapewnić odpowiednie zasoby.

Bibliografia

 1. Banasiewicz B., Normy ISO serii 9000, PARP, Warszawa 2003.
 2. Czubakowska K., Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, PWE, Warszawa 2007.
 3. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2007.
 4. Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
 5. Pacana A., Stadnicka D., Wdrażanie i auditowanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
image_pdf