Parataryfowe i pozataryfowe środki ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

5/5 - (1 vote)

Parataryfowe i pozataryfowe środki ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej są ważnymi narzędziami stosowanymi w celu regulacji handlu między państwami członkowskimi UE. Mają na celu ochronę producentów, konsumentów i konkurencji, a także promowanie równowagi handlowej i zapobieganie nieuczciwym praktykom handlowym. Poniżej przedstawiam szeroko zakrojony opis tych środków:

  1. Taryfy celne: Taryfy celne są tradycyjnym parataryfowym środkiem ochrony rynku, polegającym na nałożeniu opłat na importowane towary. Celem taryf celnych jest zwiększenie cen importowanych produktów i tym samym ochrona producentów krajowych przed konkurencją zagraniczną. Taryfy celne mogą być stosowane w celu zrównoważenia różnic w kosztach produkcji między krajami, ochrony branż strategicznych lub promowania produkcji lokalnej.
  2. Kontyngenty i ograniczenia ilościowe: Kontyngenty i ograniczenia ilościowe to parataryfowe środki ochrony rynku polegające na ograniczeniu ilości importowanych towarów. Państwa członkowskie UE mogą ustalać limity na ilość importowanych towarów, powyżej których nałożone są dodatkowe opłaty lub nakładane są restrykcje na import. Ograniczenia ilościowe mogą być stosowane w celu ochrony wrażliwych branż, zapewnienia równowagi handlowej lub zabezpieczenia dostaw strategicznych towarów.
  3. Opodatkowanie pozataryfowe: Opodatkowanie pozataryfowe obejmuje różnego rodzaju opłaty, podatki i regulacje, które mogą wpływać na konkurencyjność importowanych towarów. Przykłady to podatki konsumpcyjne, podatki od wartości dodanej (VAT) czy akcyza. Te opłaty mogą mieć wpływ na ceny importowanych towarów i tym samym wpływać na konkurencyjność rynku.
  4. Kontrola jakości i normy techniczne: Kontrola jakości i normy techniczne są pozataryfowymi środkami ochrony rynku, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i środowiska oraz zapewnienie zgodności z określonymi standardami. Państwa członkowskie UE mają prawo ustalać swoje własne normy i przepisy techniczne dotyczące importowanych towarów, o ile są one uzasadnione na podstawie ochrony zdrowia publicznego, bezpieczeństwa lub środowiska.
  5. Subwencje i wsparcie finansowe: Subwencje i wsparcie finansowe są stosowane zarówno w ramach UE, jak i na szczeblu krajowym w celu wspierania producentów krajowych. Mogą to być różnego rodzaju ulgi podatkowe, zwolnienia celne, dotacje, preferencje kredytowe czy inne formy wsparcia finansowego. Celem tych środków jest zwiększenie konkurencyjności producentów krajowych i promowanie lokalnej produkcji.
  6. Środki antydumpingowe i antysubsydiowe: Środki antydumpingowe i antysubsydiowe są stosowane w przypadku importu towarów po dumpingowych cenach lub w sytuacji, gdy importowane towary korzystają z nieuczciwych subsydiów rządowych. UE ma system procedur i instrumentów, które pozwalają na reagowanie na te sytuacje i nałożenie odpowiednich środków mających na celu przywrócenie uczciwej konkurencji.

Podsumowując, parataryfowe i pozataryfowe środki ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej mają na celu ochronę producentów, konsumentów i konkurencji. Stosowane są w celu zrównoważenia konkurencji między państwami członkowskimi, ochrony branż strategicznych, zapewnienia równowagi handlowej oraz zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.

image_pdf