Bezwzględne przeszkody w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy

5/5 - (1 vote)

Bezwzględne przeszkody w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy odnoszą się do określonych warunków, które uniemożliwiają rejestrację znaku towarowego niezależnie od istnienia ewentualnych sprzeciwów ze strony innych podmiotów. Regulacje dotyczące bezwzględnych przeszkód różnią się w zależności od jurysdykcji, jednak istnieje kilka wspólnych cech, które można zidentyfikować.

  1. Brak zdolności odróżniającej Znak towarowy musi posiadać zdolność odróżniającą, która pozwala na identyfikację towarów lub usług pochodzących od jednego przedsiębiorcy od tych, które pochodzą od innych przedsiębiorców. Jeśli znak towarowy nie posiada wystarczającej zdolności odróżniającej, nie będzie mógł być zarejestrowany. Przykłady takich znaków to opisy ogólnie używane, opisy charakterystyczne dla towarów lub usług, czy zwyczajnie znaki zbyt proste.
  2. Znaki opisowe lub generyczne Znaki opisowe, które jedynie opisują charakterystykę, cechę, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość lub geograficzne pochodzenie towaru lub usługi, nie mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe. Podobnie, znaki generyczne, które są powszechnie używane jako nazwy towarów lub usług, również nie mogą być chronione jako znaki towarowe.
  3. Znaki wprowadzające w błąd Znaki towarowe, które wprowadzają w błąd co do charakterystyki, jakości, ilości, wartości, geograficznego pochodzenia lub innych cech towarów lub usług, nie mogą być zarejestrowane. Przykładem takiego znaku może być znak sugerujący, że dany produkt jest ekologiczny, podczas gdy tak naprawdę nim nie jest.
  4. Znaki sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami Znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, nie mogą być zarejestrowane. Przykładem takich znaków mogą być te, które zawierają obraźliwe słowa, wizerunki, symbole polityczne czy religijne.
  5. Znaki stanowiące godła, chorągwie lub inne emblematy państwowe Znaki towarowe, które zawierają godła, chorągwie, inne emblematy państwowe, oznaczenia organizacji międzynarodowych lub oznaczenia kontrolne i gwarancyjne, nie mogą być zarejestrowane, chyba że uzyskano stosowną zgody właściwych władz na ich użycie. Przykładem takiej przeszkody może być próba rejestracji znaku towarowego z wizerunkiem godła państwowego, który jest zastrzeżony dla określonych instytucji i celów.
  6. Znaki zawierające oznaczenia geograficzne Znaki towarowe zawierające oznaczenia geograficzne, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do rzeczywistego pochodzenia towarów lub usług, również nie mogą być zarejestrowane. Przykładem takiej sytuacji jest próba zarejestrowania znaku towarowego z oznaczeniem geograficznym, który jest szeroko rozpoznawalny jako pochodzący z określonego regionu, podczas gdy towar lub usługa faktycznie pochodzi z innego miejsca.
  7. Znaki zawierające nazwiska, imiona lub pseudonimy osób znanych Znaki towarowe, które zawierają nazwiska, imiona lub pseudonimy osób znanych, nie mogą być zarejestrowane bez zgody tych osób, jeśli istnieje ryzyko, że konsument może mylnie utożsamiać dany znak z tą osobą. Na przykład, próba rejestracji znaku towarowego zawierającego nazwisko słynnego aktora bez jego zgody może zostać uznana za bezwzględną przeszkodę.
  8. Znaki zgłoszone w złej wierze Znaki towarowe, które są zgłoszone w złej wierze, również nie mogą być zarejestrowane. Przykładem takiej sytuacji może być zgłoszenie znaku towarowego z zamiarem blokowania konkurencji, naruszenia praw autorskich, czy osiągnięcia korzyści finansowych kosztem innych podmiotów.

Podsumowanie

Bezwzględne przeszkody w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy mają na celu zapewnienie, że tylko znaki spełniające określone kryteria mogą zostać zarejestrowane i chronione jako znaki towarowe. W związku z tym, przed zgłoszeniem znaku towarowego do urzędu patentowego, warto sprawdzić, czy nie występują żadne bezwzględne przeszkody, które mogłyby uniemożliwić rejestrację. W razie wątpliwości warto skorzystać z porady prawnika specjalizującego się w prawie własności intelektualnej, który może pomóc ocenić, czy dany znak spełnia wymagane kryteria i ma szansę na uzyskanie prawa ochronnego.

image_pdf