Immigration and Naturalization Service – amerykańska agencja federalna zajmująca się ściganiem przestępców (organizacja i funkcjonowanie)

5/5 - (1 vote)

Należy zauważyć, że Immigration and Naturalization Service (INS) został rozwiązany w 2003 roku, a jego funkcje zostały przeniesione do nowo utworzonych agencji w ramach Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. Mimo to, przedstawiam poniżej organizację i funkcjonowanie INS przed jego rozwiązaniem, skupiając się na aspektach związanych ze ściganiem przestępców.

Organizacja i funkcjonowanie INS

Przed rozwiązaniem w 2003 roku, INS podlegał Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i był odpowiedzialny za zarządzanie imigracją, kontrolę granic oraz naturalizację obywateli. Główna siedziba INS znajdowała się w Waszyngtonie, ale agencja posiadała również wiele biur regionalnych i lokalnych na terenie całego kraju.

W ramach swojego funkcjonowania, INS zajmował się ściganiem przestępców w następujących obszarach:

  1. Nielegalna imigracja – INS był odpowiedzialny za identyfikację, lokalizację i deportację osób przebywających nielegalnie na terytorium Stanów Zjednoczonych. W tym celu agencja prowadziła dochodzenia, współpracując z innymi organami ścigania na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym.
  2. Fałszerstwo dokumentów – INS zwalczał przestępczość związaną z fałszowaniem dokumentów imigracyjnych, takich jak wizy, zielone karty czy paszporty. Agencja prowadziła śledztwa w celu wykrycia i rozbicia grup przestępczych zajmujących się produkcją i dystrybucją fałszywych dokumentów.
  3. Przemyt ludzi – INS odgrywał kluczową rolę w walce z przemytem ludzi, który obejmował transport i wykorzystywanie osób w celach eksploatacji, takich jak praca przymusowa czy prostytucja. Agencja prowadziła dochodzenia, aresztowała sprawców oraz wspierała ofiary przemytu ludzi.
  4. Przestępczość związana z imigracją – INS był odpowiedzialny za ściganie przestępstw związanych z imigracją, takich jak fałszowanie danych w wnioskach imigracyjnych, korzystanie z usług nielegalnych pracowników czy działalność nielegalnych agencji pośrednictwa pracy.

Po rozwiązaniu INS w 2003 roku, zadania związane ze ściganiem przestępców zostały przeniesione głównie do dwóch nowych agencji w ramach Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego:

  1. United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) – agencja ta została utworzona w celu zwalczania przestępczości związanej z imigracją oraz przemytem na terenie Stanów Zjednoczonych. ICE jest odpowiedzialne za ściganie osób podejrzanych o naruszenie przepisów imigracyjnych, takich jak nielegalny pobyt czy fałszowanie dokumentów. Ponadto, ICE zajmuje się zwalczaniem przemytu ludzi oraz innymi przestępstwami związanymi z granicami.
  2. United States Customs and Border Protection (CBP) – CBP przejęło zadania INS związane z kontrolą granic oraz ochroną punktów kontrolnych. Agencja ta jest odpowiedzialna za patrolowanie granic oraz sprawdzanie osób i towarów przekraczających granicę Stanów Zjednoczonych. CBP współpracuje z ICE w walce z przestępczością związaną z imigracją i przemytem.

W wyniku reorganizacji i rozwiązania INS, funkcje związane ze ściganiem przestępców zostały przekazane nowym agencjom podległym Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego. Dzięki temu, zwalczanie przestępczości związanej z imigracją, kontrolą granic oraz naturalizacją stało się bardziej zintegrowane i skuteczne w ramach nowej struktury organizacyjnej.

image_pdf